Nes Almenning
- En bygdeallmenning i Ringsaker

Maskinhogst 3 Nes Almenning

Skogen er vår viktigste ressurs

Skogen har vært en viktig ressurs siden tidenes morgen, og allmenningene har i flere hundre år forvaltet disse verdiene. Nes Allmenning er med sine 316 bruksberettige og 50.000 daa produktivt skogsareal en viktig aktør.

Del Nes Allmenning med venner:

Allmenningsvalg 2024

Valgmanntallet for allmenningene i Ringsaker er lagt ut på respektive allmenningskontor, fra 20 februar 2024.
Eventuelle klager på manntallet må framsettes for styret i den enkelte allmenning senest
3 uker etter denne kunngjøring.
En vil minne om den plikt de bruksberettigede har for å melde skriftlig til
allmenningsstyret om endringer som har betydning for bruksrettsregisteret.
Personer som ikke er oppført i valgmanntallet kan ikke stemme ved valget.

Pressemelding

G3 blir større på tre

Nøkkelinformasjon
 • 316 bruksberettigede.
 • Totalarealet er ca. 75.000 daa med
 • produktivt skogsareal på ca. 50.000 daa.
 • Balansekvantum er ca. 13.500 kbm.
 • Allmenningen er sertifisert både i PEFC og FSC. 
 • I skogen planter vi ca. 55.000 planter pr. år, vi tynner 200 – 500 daa pr. år og foretar for øvrig grøfting, avstandsregulering, markberedning og gjødsling.
 • Nes almenning er en betydelig ressurs for utmarksbeite.
 • Det felles i gjennomsnitt 20 elg pr. år. Jakt- og fiske forvaltes og administreres gjennom Ringsaker Jakt- og Fiskeområdet (felles for allmenningene i Ringsaker og Pihl AS).
 • Almenningen har ca. 330 festetomter på Lauvlia i Ringsaker kommune.
Eierinteresser
 • Eier av Brumund Sag
 • Selskaper Vyrk Brumund og ITB
 • Deleier av Ljøsheim eiendom AS (Hygga ), samt eierskap i Hygga Fjellkro (drift).
 • Eierskap i Ringsakfjellet fritid AS sammen med Pihl AS og Ringsaker Almenning.