Turisme og hyttetomter

Tomtefeste: Almenningen har ca. 330 festetomter  på  Lauvlia i Ringsaker kommune.

Nes Almenning fortsetter for å finne akseptable og økonomisk gjennomførbare løsninger for vann og avløpstilknytning for hyttene på Lauvlia. Allmenningen har også avsatt et nytt hyttefelt øst for Lauvlivangen  i kommuneplanen for Ringsaker. Totalt 350 tomter. Forutsetning for utbygging av nevnte hyttefelt er vann og avløpsløsninger.

Hygga kro med Ljøsheim Eiendom AS som eiere, har funnet sin plass i «Ringsakerfjellet». Johannes Barli er den som er daglig leder for driftselskapet. Det utføres god service samt god kvalitet på mat og drikke som leveres for området Ljøsheim og omegn.

RingsakFjellet Fritid (RFF) er et selskap bestående av Pihl AS, Ringsaker Almenning, Nes Almenning og næringsdrivende. Selskapet har som formål å utvikle fritidstilbudet i Ringsakerfjellet. Sjusjøen og omegn skiforening (SOS) er en underavdeling i RFF. Denne gruppen utgjør grunneiere, næringsdrivende, velforeninger samt utførende entreprenør for skiløyper. Hovedformålet for denne gruppen er skiløyper, stier og sykkelnett i fjellet.

Himmelhytta med nordlys Turisme og hyttetomter