Loading...
Velkommen til Nes Almenning 2020-12-10T12:16:05+00:00

pdfÅrsrapport 2019

pdfInfo bruksberettigede 200319

pdfÅrsrapport 2018

pdfPrisvarsel på flis fra 01.03.2019

pdfÅrsrapport 2017

pdfGodkjente bruksregler datert 09.01.2020.

pdf Svar på anmodning om godkjenning av nye bruksregler

Nes Almenning er en bygdeallmenning i Ringsaker. Allmenningen har 316 bruksberettigede. Totalarealet er ca. 75.000 daa med produktivt skogsareal på ca. 50.000 daa. Balansekvantum er ca. 13.500 kbm. Allmenningen er sertifisert både i PEFC og FSC.  I skogen planter vi ca. 55.000 planter pr. år, vi tynner 200 – 500 daa pr. år og foretar for øvrig grøfting, avstandsregulering, markberedning og gjødsling. Nes almenning er en betydelig ressurs for utmarksbeite. Det felles i gjennomsnitt 20 elg pr. år. Jakt- og fiske forvaltes og administreres gjennom Ringsaker Jakt- og Fiskeområdet (felles for allmenningene i Ringsaker og Pihl AS). Tomtefeste: Almenningen har ca. 330 festetomter  på Lauvlia i Ringsaker kommune.

pdfÅrsberetning 2016

  • Eier av Brumund Sag

  • Selskaper Vyrk Brumund og ITB

  • Eier av Ringsakfjellet drift AS sammen med Ringsaker Almenning
  • Eier av Ljøsheim Eiendom AS (Hygga kro) sammen med Ringsaker Almenning, Reidar Frydenlund og Ørnulf Austdal.
  • Eierskap i Ringsakfjellet fritid AS sammen med Pihl AS og Ringsaker Almenning.