Loading...
Velkommen til Nes Almenning 2020-03-22T16:23:46+00:00

pdfInfo bruksberettigede 200319

pdfÅrsrapport 2018

pdfPrisvarsel på flis fra 01.03.2019

pdfÅrsrapport 2017

pdfGodkjente bruksregler datert 09.01.2020.

pdf Svar på anmodning om godkjenning av nye bruksregler

Nes Almenning er en bygdeallmenning i Ringsaker. Allmenningen har 316 bruksberettigede. Totalarealet er ca. 75.000 daa med produktivt skogsareal på ca. 50.000 daa. Balansekvantum er ca. 13.500 kbm. Allmenningen er sertifisert både i PEFC og FSC.  I skogen planter vi ca. 55.000 planter pr. år, vi tynner 200 – 500 daa pr. år og foretar for øvrig grøfting, avstandsregulering, markberedning og gjødsling. Nes almenning er en betydelig ressurs for utmarksbeite. Det felles i gjennomsnitt 20 elg pr. år. Jakt- og fiske forvaltes og administreres gjennom Ringsaker Jakt- og Fiskeområdet (felles for allmenningene i Ringsaker og Pihl AS). Tomtefeste: Almenningen har ca. 330 festetomter  på Lauvlia i Ringsaker kommune.

pdfÅrsberetning 2016

  • Eier RingAlm Tre AS sammen med allmenningene Ringsaker og Veldre
  • Eier Brumund Eiendom sammen med Veldre Almenning
  • Eier av Ringsakfjellet drift AS sammen med Ringsaker Almenning
  • Eier av Ljøsheim Eiendom AS (Hygga kro) sammen med Ringsaker Almenning, Reidar Frydenlund og Ørnulf Austdal.
  • Eierskap i Ringsakfjellet fritid AS sammen med Pihl AS og Ringsaker Almenning.