Svar på anmodning om godkjenning av nye bruksregler